تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

29 اردیبهشت 1398
کتاب : بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

کتاب : بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی) را به قلم زینب زبرجد منتشر کرد

فهرست مطالب:

مفهوم و ماهیت دادرسی و صلاحیت و انواع آنها

حق طرح شکایت و تعقیب دعوا در دادگاه های کیفری

آیین دادرسی و شرایط اقامه دعوای خصوصی در دادگاه های کیفری

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 73
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32