5 خرداد 1398
کتاب : قانون پرسشی آیین دادرسی مدنی

کتاب : قانون پرسشی آیین دادرسی مدنی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب قانون پرسشی آیین دادرسی مدنی  را به قلم  مهداد هوشمند منتشر کرد

درباره کتاب:

مجموعه حاضر مشتمل بر 1020 پرسش تاکیدی از 529 ماده موجود در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که هدف از گردآوری این مجموعه با ارزش آگاهی و یادآوری مطالعه کنندگان آن است که می توانند تمامی اقشار جامعه، خصوصا حقوقدانان عزیز اعم از وکلا، قضات، کارمندان محترم دستگاه های قضایی، شرکت کنندگان آزمون های حقوقی و دانشجویان این رشته باشد.  • منبع : www.datikan.com