تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

20 خرداد 1398
کتاب : تاثیر مقررات ثبتی بر قانون مدنی (ویراست دوم)

کتاب : تاثیر مقررات ثبتی بر قانون مدنی (ویراست دوم)

انتشارات جنگل منتشر کرد 

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب تاثیر مقررات ثبتی بر قانون مدنی را به قلم فرهاد فرخی ، امید محمدی منتشر کرد

درباره کتاب:

در این کتاب مواردی را که قانون مدنی مرتبط با مقررات ثبتی است، جمع آوری کرده و به طور منسجم ارائه می دهد. انسجام مطالب مربوط به رابطه این دو مقررات، به برجسته شدن اهمیت ثبت و فلسفه ی تصویب مقررات ثبتی کمک می کند. با توجه به مباحثی که در این کتاب به آن ها اشاره خواهد شد، نشان می دهد که قانون گذار با مقرر کردن این قوانین و آیین نامه ها، چگونه برای تحقق عدالت اجتماعی و اجرایی شدن برنامه های دولتی که برای رفع نیاز آحاد جامعه است، اصل حاکمیت اراده را محدود می کند.

مطالب این کتاب مشتمل بر 3 فصل است :

کلیات

تأثیر ماهوی مقررات ثبتی بر قانون مدنی

تأثیر شکلی مقررات ثبتی بر قانون مدنی

 

  • منبع : www.datikan.com