همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

21 خرداد 1398
کارگاه آموزشی جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی

کارگاه آموزشی جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی

پژوهشکده حقوق برگزار می‌کند 

داتیکان: پژوهشکده حقوق اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی می‌نماید

 مدرس کارگاه آقای دکتر حسن افضلی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ برگزاری چهارشنبه 29/03/98 ساعت 15 الی 19

شماره تماس 88811581  داخلی 115

 

  • منبع : http://www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32