تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

25 خرداد 1398
کتاب : دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی

کتاب : دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی را به قلم محمدرضا فلاح- عباس بشیری منتشر کرد

 در این کتاب دادرسی فوری را بررسی نموده و با ارائه چند نمونه مثال قضایی از پرونده های حقوقی،آرای قضایی نیزنقد و بررسی شده و در عمل خواننده با جریان دادرسی نیز آشنا می گردد.

️ مطالب این کتاب شامل سه فصل می باشند :

1 تعاریف، مبانی و ارکان دستور موقت

2 مقام و مرجع صالح، رسیدگی و تصمیم دادگاه

3 آثار و اجرای دستور موقت

  • منبع : http://www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32