4 آبان 1398

خاطرات دفترخانه (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

خاطرات دفترخانه  (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد پیرمرد بسیار موقر و خوش‌بیان به نظر می‌رسید. گفت عروسش قصد دارد تا مهریه خود را ببخشد

پرویز رضائی

توضیح داد که پسرش دارای مدرک داروسازی است و همسر ایشان یعنی عروس او مدرک مهندسی پزشکی دارد و بخاطر مشغله زیاد نتوانسته اند شخصا مراجعه کنند.

قباله ازدواج را تورقی کردم. بی اختیار چشمم به مهریه خانم افتاد. با اینکه تعداد زیادی از اسناد اینگونه را امضا کرم باورش برای من خصوصا با ظاهر ساده و مذهبی پیرمرد آسان نبود. برای اطمینان بیشتر از آن آقا میزان مهریه را پرسیدم. گفت: "ده کیلو طلا" !

راستش نتوانستم تعجبم را از این مقدار مهریه پنهان کنم. برای همین دوباره سوالم را تکرار کردم. پیرمرد گفت: ما هم وقتی به خواستگاری این خانم رفتیم و پدرشان (اصالتا از عرب های اهل اهواز بودند) این شرط را مطرح کردند خیلی تعجب کردیم. اما وقتی ایشان توضیح دادند که این رسم طائفه است و به هیچ وجه حاضر نیستند برخلاف این رسوم عمل کنند بخاطر تفاهم و علاقه دو جوان چاره ای جز قبول نداشتیم.

جالب اینکه بالا بودن هزینه سند هم موجب نشد تا خانم مهندس از وعده ای که برای بخشش تمام مهریه خود بعد از مراسم ازدواج به همسرش داده بود تخلف کند.

نکته: هزینه تنظیم سند ابراء یعنی بخشیدن مهریه با توجه به میزان مهریه تعیین می‌شود و طبیعتا هرقدر مهریه گرانتر باشد هزینه تنظیم سند بیشتر می‌شود.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور

11 تیر 1399
۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور

افزایش دو برابری حق‌ الثبت دفترخانه‌ها

2 اردیبهشت 1399
افزایش دو برابری حق‌ الثبت دفترخانه‌ها

خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

8 بهمن 1398
خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

خاطرات دفترخانه (قسمت شانزدهم) – بورسیه تحصیلی در ایتالیا

3 آذر 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت شانزدهم) – بورسیه تحصیلی در ایتالیا

خاطرات دفترخانه (قسمت پانزدهم) – چشم تو چشم

20 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت پانزدهم) – چشم تو چشم

خاطرات دفترخانه (قسمت چهاردهم) -مرد زن‌ذلیل

19 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت چهاردهم) -مرد زن‌ذلیل

خاطرات دفترخانه (قسمت سیزدهم) - جهیزیه به عهده مرد است

13 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت سیزدهم) - جهیزیه به عهده مرد است

خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

شرح مراحل رسیدگی به درخواست مطالبه مهریه

4 آبان 1398
شرح مراحل رسیدگی به درخواست مطالبه مهریه

خاطرات دفترخانه (قسمت یازدهم) - ازدواج جعلی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت یازدهم) - ازدواج جعلی

خاطرات دفترخانه (قسمت دهم) - مهریه دست و پای شوهر

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت دهم) - مهریه دست و پای شوهر

خاطرات دفترخانه (قسمت نهم) - قضاوتهای شتاب‌زده

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت نهم) -  قضاوتهای شتاب‌زده

خاطرات دفترخانه (قسمت هشتم) – جنگ و صلح

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت هشتم) – جنگ و صلح

خاطرات دفترخانه (قسمت هفتم) – جوان‌های امروزی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت هفتم) – جوان‌های امروزی

تغییر جنسیت برای فرار از پرداخت مهریه

13 مرداد 1398
تغییر جنسیت برای فرار از پرداخت مهریه

خاطرات دفترخانه (قسمت ششم) – چگونه پسرم را از ارث محروم کنم؟

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه  (قسمت ششم) – چگونه پسرم را از ارث محروم کنم؟

6 نفر از زندایان محکوم به مهریه در گلستان آزاد شدند

31 تیر 1398
6 نفر از زندایان محکوم به مهریه در گلستان آزاد شدند

خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

معاون حقوقی رئیس جمهور: نباید حس دچار شدن به ضمانت اجرای مهریه را از مردان گرفت

23 تیر 1398
معاون حقوقی رئیس جمهور: نباید حس دچار شدن به ضمانت اجرای مهریه را از مردان گرفت

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور : آزادسازی زندانیان مهریه

10 تیر 1398
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور : آزادسازی زندانیان مهریه