کتاب : نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری
3 تیر 1398

کتاب : نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری را به قلم دکتر محمد مصدق منتشر کرد

 مجموعه پیش رو در دو قسمت تألیف گردیده است:

قسمت نخست کتاب در بردارنده نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید بوده که به طور مختصر به احصاء موارد مذکور می پردازد که این بخش علاوه بر اشاره به تغییرات قانون جدید، مقایسه تطبیقی را نیز با قانون سابق در بر دارد.

قسمت دوم، متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که با استفاده از فونت ها و رنگ ها، درصدد پر رنگ نمودن جنبه ها و جلوه های نوآوری است.

هدف از تألیف و تدوین این مجموعه، دسترسی سریع قضات و دست اندرکاران امر قضا به دادرسی کیفری و آشنایی دانشجویان حقوق با نکات جدید و واجد اهمیت ق.آیین دادرسی (1392) با توجه به میزان و درجه اهمیت و اولویت هاست.

  • منبع : http://www.datikan.com