3 تیر 1398

کتاب : نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

کتاب : نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری را به قلم دکتر محمد مصدق منتشر کرد

 مجموعه پیش رو در دو قسمت تألیف گردیده است:

قسمت نخست کتاب در بردارنده نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید بوده که به طور مختصر به احصاء موارد مذکور می پردازد که این بخش علاوه بر اشاره به تغییرات قانون جدید، مقایسه تطبیقی را نیز با قانون سابق در بر دارد.

قسمت دوم، متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که با استفاده از فونت ها و رنگ ها، درصدد پر رنگ نمودن جنبه ها و جلوه های نوآوری است.

هدف از تألیف و تدوین این مجموعه، دسترسی سریع قضات و دست اندرکاران امر قضا به دادرسی کیفری و آشنایی دانشجویان حقوق با نکات جدید و واجد اهمیت ق.آیین دادرسی (1392) با توجه به میزان و درجه اهمیت و اولویت هاست.

  • منبع : http://www.datikan.com

اخبار مرتبط

دورترین نقطه استان کرمان صاحب پزشکی قانونی شد

25 تیر 1399
دورترین نقطه استان کرمان صاحب پزشکی قانونی شد

Crime Scenery in Postwar Film and Photography

24 تیر 1399
Crime Scenery in Postwar Film and Photography

شکایت مردمی باید به موقع و با دقت رسیدگی شود

23 تیر 1399
شکایت مردمی باید به موقع و با دقت رسیدگی شود

Free Will Skepticism in Law and Society 

23 تیر 1399
Free Will Skepticism in Law and Society 

تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی

23 تیر 1399
تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی

Cyber Espionage and International Law 

23 تیر 1399
Cyber Espionage and International Law 

کاربرد تخصصی زبان انگلیسی در حقوق «متون حقوقی»

23 تیر 1399
کاربرد تخصصی زبان انگلیسی در حقوق «متون حقوقی»

Analyzing Human Behavior in Cyberspace

23 تیر 1399
Analyzing Human Behavior in Cyberspace

Intellecyual Property Rights in Cyberspace

23 تیر 1399
Intellecyual Property Rights in Cyberspace

قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا هستند

23 تیر 1399
قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا هستند

در اجرای قانون کاهش مجازات حبس با توجه به الگوهای عصر حاضر قدم برداریم

23 تیر 1399
در اجرای قانون کاهش مجازات حبس با توجه به الگوهای عصر حاضر قدم برداریم

حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

21 تیر 1399
حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

Intellectual Property in Chemistry

21 تیر 1399
Intellectual Property in Chemistry

جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان

21 تیر 1399
جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان

Recidivism in the Caribbean

21 تیر 1399
Recidivism in the Caribbean

قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی

21 تیر 1399
قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی

رئیس قوه‌قضائیه در مورد پرونده‌های بررسی شده از سوی قاضی منصوری اجازه اعاده دادرسی صادر کند

21 تیر 1399
رئیس قوه‌قضائیه در مورد پرونده‌های بررسی شده از سوی قاضی منصوری اجازه اعاده دادرسی صادر کند

تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

18 تیر 1399
تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

آل محمد: قانون کاهش مجازات حبس از قوانین مفید و لازم محسوب می‌شود

18 تیر 1399
آل محمد: قانون کاهش مجازات حبس از قوانین مفید و لازم محسوب می‌شود

خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

17 تیر 1399
خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری