همایش تأمین اجتماعی در پرتو حقوق شهروندی
9 تیر 1398

همایش تأمین اجتماعی در پرتو حقوق شهروندی

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

داتیکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اقدام به برگزاری همایش تأمین اجتماعی در پرتو حقوق شهروندی می‌نماید.

 

با حضور :

 

دکتر مریم افشاری

دکتر حسین خالق پرست

دکتر کیوان صداقتی

 

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

ساعت ۱۶ الی ۱۸

 

تالار سلام کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

  • منبع : http://www.datikan.com