رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

19 تیر 1398
از خیار غبن تا خیار سالادی

از خیار غبن تا خیار سالادی

عنوان شگفت انگیز یک پایان نامه حقوق در دانشگاه آزاد واحد کیش

خیار قانونی به خیار خوراکی ترجمه شده و هیات داوران هم این پایان نامه را با نمره هجده پذیرفتند!

از مسئولان دانشگاه آزاد و هیات داوران که اسامی آنها در تصویر آمده درخواست میشود در مورد این پایان نامه خیاری توضیح دهند و اگر احیانا جعلی در تصویر صورت گرفته روشنگری کنند.

یکی از داوران محترم این پایان نامه رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی بوده اند و دیدن اسم ایشان برای ما تعجب فراوانی به همراه داشت. یکی از اساتید محترم دیگر هم تا جایی که ما اطلاع داریم تحصیلاتشان  در زمینه حقوق کیفری است و مشخص نیست چگونه استاد حقوق کیفری میتواند در هیات داوری پایان نامه حقوق خصوصی باشد.

  • منبع : www.datikan.com
20 تیر 1398
احمد

سلام وقتی گریگوری دانشگاه باز کردید و هی تولید دانشجو کردید و از همه ی دانشجویان هم تکلیف پایان نامه را میخواهید همین میشه دیگه.. تو دانشگاه های معتبر تهران معلوم نیست چجوری یه پایان نامه نوشته میشه، آیا اصلا راهنمایی میشه نمیشه، دیگه داور که جای خود.. اصلا چه معنی داره همه دانشجویان پایان نامه بدهند؟ چه ضرورتی است چه نیازی است؟ چه بهره ای از این همه اسراف کاغذ بردید؟ غیر اینکه راهنما و مشاور و داور یه پولی بابتش میگیرن؟؟ قرار نیست دانشجویان همه دانشگاه ها پایان نامه بدهند. این را باید اصلاح کنید. مرد میخواد ولی من مردش را ندیدم. پاسخ

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط