ماهنامه دادرسی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

5 خرداد 1395

ماهنامه دادرسی

صد و پانزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

مشخصات:

دادرسی

ناشر: سازمان قضایی نیروهای مسلح  

 قطع:  مجله ای 

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: سازمان قضایی نیروهای مسلح  

مدیر مسئول: محمد مصدق

سر دبیر: محمد مصدق

 تلفن: 88806380 - 88806381 -021

دورنگار: 88806382 - 021 

ایمیل: dadrasi2010 yahoo.com


سال بيستم، شماره 115، فروردين و ارديبهشت 1395

فهرست: 

- سرمقاله    
اقتصاد مقاومتي و مسئوليت قوه قضاييه ص 2
- انديشه ها    
جرايم منافي عفت مستوجب حد از منظر قانون مجازات اسلامي 1392 با رويكرد كاربردي (قسمت دوم)
حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق   ص 3
نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري در مورد قراردادهاي جانشين بازداشت موقت با رويكرد كاربردي و تطبيقي همراه با تحليل ماده 242 قانون موصوف (قسمت پاياني)
محمد رضا يزدانيان   ص 17
مسئوليت و عدم النفع در خسارت مازاد بر ديه
عبدالكريم غلامي، دكتر مهدي عباسي سرمدي، دكتر حسين شفيعي فيني   ص 23
آيين دادرسي كيفري افتراقي نظاميان در ايران (قسمت پاياني)
ايمان حطمي   ص 29
مهريه و راه هاي وصول آن
ابراهيم قرباني، ناصر ابراهيمي، مينا قازاخي   ص 37
جستاري در قانون مجازات اسلامي در زمينه جرايم معاونت در حكم مباشرت
سروش مالكي زاده   ص 43    
اصل جلوگيري از صدور آراي متعارض (قسمت اول)
سيد مهدي صالحي   ص 47
اعتبار تراضي در خصوص تسري اثر قبول به گذشته و تاريخ ايجاب
عباس احمدي   ص 52
هرزه نگاري كودكان در فضاي مجازي در حقوق كيفري ايران و آمريكا
بهزاد نورنوروزي   ص 62
- رويه قضايي    
آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ص 70
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه ص 72
نظرات مشورتي اداره حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح ص 74
- حقوق براي همه    
در مسير سبز انتظار فرج (قسمت سوم) ص 76
آشنايي با حقوق شهروندي ص 78
اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، چگونه راي مي داديد؟ ص 80
جدول
اصغر فراهاني   ص 81
- فرهنگي    
با داوطلبان آزمون هاي حقوقي - قضايي ص 82    
الگوهاي رفتاري امام علي (ع) و نظارت مردمي ص 84    
- داستان: نامادري
قهرمان مرادي   ص 86

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32