نشست « تحقیقات عملی در پرونده های قتل » كلاس هاي دوره كاربردي پزشكي قانوني
25 تیر 1398

نشست « تحقیقات عملی در پرونده های قتل » كلاس هاي دوره كاربردي پزشكي قانوني

کلاس های دوره کاربردی پزشکی قانونی درسالن همایش  ساختمان کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار می گردد .

داتیکان: برگزاري كلاس هاي دوره كاربردي پزشكي قانوني نشست « تحقیقات عملی در پرونده های قتل »

 سخنران: جناب آقای حسین پریسا

 پنجشنبه : 27/4/1398 و 3/5/ 1398

ساعت : 10:30 الی 12:30

مکان : سالن همایش ساختمان کانون وکلای دادگستری خراسان

 حضور در این دوره برای شرکت کنندگان جلسه پزشکی قانونی الزامی و برای دیگر همکاران و کیل و کار آموز اختیاری می باشد .

  • منبع : http://www.datikan.com/news