مطالعات فقه و حقوق اسلامی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 اسفند 1394

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

سال هفتم، شماره 13، زمستان 1394

مشخصات:

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

ناشر: دانشگاه سمنان

قطع: کتابی 

دوره انتشار: دو فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه سمنان

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

 مدیر مسئول: دکتر حمید مسجد سرائی 

سر دبیر: دکتر احمد باقری  

تلفن: 3354086-0231

ایمیل: feqh88 gmail.com 


سال هفتم، شماره 13، زمستان 1394

 فهرست:

ایقاع فضولی

شکیبا امیرخانی، احمد باقری، سید محمدرضا امام    ص 7-34

تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران

مسعود بسامی، اکبر وروایی      ص 35-62

تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها

عباس زراعت، امید متّقی اردکانی    ص 63-94

زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن

سجاد شهباز قهفرخی، محمد رسول آهنگران ، علیرضا نوری امامزاده‌ای       ص95-116

درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن

سیّد محمد صدری ، خالد نبی نیا       ص117-134

اصل «جبران کامل زیان»

علی قسمتی تبریزی         ص135-174

واکاوی دیدگاه‌های فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تأکید بر ضابطه نظم عمومی

سیدمحمود مجیدی           ص175-196

تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92  

سعید مولوی وردنجانی، عبدالصمد دانش      ص197-224

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32