رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

8 خرداد 1395
علی‌اکبر جوانفکر فردا محاکمه می‌شود

علی‌اکبر جوانفکر فردا محاکمه می‌شود

مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، صبح فردا در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت محاکمه خواهد شد.

علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، فردا در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت محاکمه می‌شود.

این دومین جلسه دادگاه جوانفکر می‌باشد، اولین جلسه دادگاه وی هفتم دی ماه سال گذشته به صورت غیر علنی در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.  

پس از برگزاری جلسه نخست، رییس شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، پرونده را به دلیل وجود ایراداتی در آن به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگرداند تا ایرادات موجود در این پرونده برطرف شود.

شعبه بازپرسی پس از انجام بررسی‌های لازم و رفع نواقص مورد نظر قاضی، پرونده را دوباره به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت بازگرداند و جلسه بعدی صبح روز نهم خرداد ماه برگزار می‌شود.

قهرمان شجاعی وکیل‌مدافع جوانفکر 26 دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود: جوانفکر با شکایت دادستانی تهران محاکمه شده واتهام وی تمرد در برابر ماموران قضایی عنوان شده است.

لازم به ذکر است که علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا و خبرنگار پیشین روزنامه ایران است.

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان