«نشست هشتم  بررسی انهدام پهپاد امریکایی در اب های خلیج فارس » از منظر حقوق بین الملل
5 مرداد 1398

«نشست هشتم بررسی انهدام پهپاد امریکایی در اب های خلیج فارس » از منظر حقوق بین الملل

موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزاری می‌کند

 داتیکان:  موسسه مطالعات حقوق عمومی در ادامه سلسله نشست‌های حقوق بین‌الملل خود، اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان «بررسی انهدام پهپاد امریکایی در آب‌های خلیج فارس » می‌نماید.

 سخنران نشست :

دکتر عبدالله عابدینی

 زمان برگزاری :

شنبه

مورخ : 5/5/ 1398

ساعت : 16:30 الی 18

  • منبع : http://www.datikan.com/news