خاطرات دفترخانه (قسمت هفتم) – جوان‌های امروزی
4 آبان 1398

خاطرات دفترخانه (قسمت هفتم) – جوان‌های امروزی

لباسهاش خیلی نامرتب بود. بعدا معلوم شد مستقیم از محل کارش یعنی مغازه میوه فروشی محل آمده. جوانی بیست چهار پنج ساله به نظر می‌رسید. گفت می‌خوام به پدرم تو شهرستان وکالت بدم تا خانمم را طلاق بده !

پرویز رضایی

پرسیدم: مگه چند وقته که ازدواج کردید؟ گفت: هنوز ازدواج نکردیم اما دو ماهی هست که عقد هم هستیم. شهرستان دوره و من هم باید مغازه را اداره کنم و وقت ندارم برای همین بابام خواست تا وکالت بفرستم خودش کار طلاق را انجام بده!

عجیب به نظر می رسید!

سوال کردم: طلاق برای چی؟ مگه چه مدت با هم معاشرت داشتید؟ گفت: دو ماه پیش مادرم از شهرستان زنگ زد و گفت: دختری را برای من نشان کرده. خانواده محترمی هستند و دخترشان هم بَر و رو دار و با نجابته! منم یه پنجشنبه جمعه رفتم شهرستان و بعد از مراسم خواستگاری هم عقد کردیم و برگشتم تهران !

گفتم: خب حالا چه مشکلی پیش آمده که قصد طلاقش را داری؟ گفت: نمی‌دونم. بابام گفت خانواده عروس سر جریان مهریه دبه کردند و گفتند باید زیادش کنید. تعداد سکه‌های دختر ما از خواهرهای داماد خیلی کمتره! بابام هم ناراحت شده و گفته نمیخواید نخواید بهم می‌زنیم!

جوان عین خیالش نبود. پرسیدم: تو چطور با یک دختری که هیچ شناختی از او نداشتی با یک مراسم خواستگاری حاضر شدی یک عمر باهاش زندگی کنی ؟

نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد و بعد چند لحظه گفت: ببخشیدها ما از آن جوانهای امروزی نیستیم که با دوست دخترشان ازدواج می‌کنند.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

چرا الزام به "ثبت سند خودرو" در دفترخانه را حذف نمیکنید؟

12 آبان 1399
چرا الزام به

افزایش دو برابری حق‌ الثبت دفترخانه‌ها

2 اردیبهشت 1399
افزایش دو برابری حق‌ الثبت دفترخانه‌ها

خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

8 بهمن 1398
خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

خاطرات دفترخانه (قسمت شانزدهم) – بورسیه تحصیلی در ایتالیا

3 آذر 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت شانزدهم) – بورسیه تحصیلی در ایتالیا

خاطرات دفترخانه (قسمت پانزدهم) – چشم تو چشم

20 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت پانزدهم) – چشم تو چشم

خاطرات دفترخانه (قسمت چهاردهم) -مرد زن‌ذلیل

19 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت چهاردهم) -مرد زن‌ذلیل

خاطرات دفترخانه (قسمت سیزدهم) - جهیزیه به عهده مرد است

13 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت سیزدهم) - جهیزیه به عهده مرد است

خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

خاطرات دفترخانه (قسمت یازدهم) - ازدواج جعلی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت یازدهم) - ازدواج جعلی

خاطرات دفترخانه (قسمت دهم) - مهریه دست و پای شوهر

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت دهم) - مهریه دست و پای شوهر

خاطرات دفترخانه (قسمت نهم) - قضاوتهای شتاب‌زده

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت نهم) -  قضاوتهای شتاب‌زده

خاطرات دفترخانه (قسمت هشتم) – جنگ و صلح

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت هشتم) – جنگ و صلح

خاطرات دفترخانه (قسمت ششم) – چگونه پسرم را از ارث محروم کنم؟

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه  (قسمت ششم) – چگونه پسرم را از ارث محروم کنم؟

خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

خاطرات دفترخانه (قسمت چهارم) - چرا عاقل کند کاری...

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت چهارم) - چرا عاقل کند کاری...

خاطرات دفترخانه (قسمت سوم): دوراهی اعتماد

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت سوم): دوراهی اعتماد

خاطرات دفترخانه (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه  (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

خاطرات دفترخانه (قسمت اول): ازدواج کودکان

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت اول): ازدواج کودکان

دفاتر ثبت اسناد، الکترونیکی می شوند

1 شهریور 1395
دفاتر ثبت اسناد، الکترونیکی می شوند