« نشست علمی «روش شناسی حقوق» گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی
14 مرداد 1398

« نشست علمی «روش شناسی حقوق» گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی

حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

 داتیکان : گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی   « نشست علمی روش شناسی حقوق »  برگزار می نماید

همراه با رونمایی از کتاب متولوژی حقوق

با ارائه :

دکترعلی اسلامی پناه

(استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران )

علی تهامی

(وکیل دادگستری و پژو هشگر فلسفه حقوق )

دکتر امین جعفری

استاد یار حقوق کیفری اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی )

دکتر عباس طوسی

استاد یار حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی )

دکتر ابراهیم عابدی فیروزجایی

(دانش اموخته دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران )

دکتر بیژن عباسی

(دانش یار حقوق عمومی دانشگاه تهران )

  زمان : یکشنبه 27 مرداد 1398

ساعت 17 الی 20

 مکان: خیابان نجات الهی (ویلا ) نبش خیابان ورشو خانه اندیشمندان علوم انسانی ، سالن حافظ

  • منبع : http://www.datikan.com/news