«  نشست کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارض»  کارگاه آموزشی  پژوهشکده حقوق  شهر دانش
19 مرداد 1398

« نشست کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارض» کارگاه آموزشی پژوهشکده حقوق شهر دانش

کارگاه  پژوهشکده حقوق  شهر دانش برگزار می نماید .

داتیکان : کار گاه آموزشی پژوهشکده حقوق  شهر دانش  « نشست کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارض » برگزار می نماید. 

 

مدرس کارگاه:

 دکتر سجاد مظلومی (دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقی، مدرس دانشگاه)

 

اهم سرفصل‌های کارگاه:

 تعریف  و سابقه تاریخی

ارکان بزه معامله معارض

قابل گذشت  یا غیر قابل گذشت بودن

مجازات معامله  معارض از حیث قابل تعلیق و تخفیف بودن

شمول یا عدم شمول مرور زمان در مورد معامله معارض

تفاوت های انتقال مال غیر و معامله معارض موضوع ماده 117  قانون ثبت

بررسی رویه قضایی در ترجیح سند رسمی یا عادی

امکان ابطال یا عدم ابطال سند رسمی موخر یا سند عادی مقدم

بررسی ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه

تأثیر رأی قطعی کیفری  در دعاوی مدنی  (ماده۱۸  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ )

 زمان برگزاری: پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹ الی ۱۷

آدرس : خیابان کریم خان زند – خیابان سنایی – خیابان نهم – خیابان گیلان پلاک 5

پست الکترونیکی : legalcourses@sdil.ac.ir

 تماس با واحد آموزش: 88811581 داخلی115

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news