تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

2 شهریور 1398
قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانشگاه تهران منتشر کرد .

 داتیکان جلد دوم و سوم آیین دادرسی مدنی  به  تالیف استاد ارجمند  جناب دکتر فریدون نهرینی دانشیار دانشگاه تهران منتشر شد..

 جلد دو‌م و سوم از مجموعه آیین دادرسی مدنی تالیف استاد ارجمند  جناب دکتر فریدون نهرینی دانشیار دانشگاه تهران منتشر شد.

 جلد دوم: دعوی، شرایط اقامه و استماع آن

جلد سوم: فرآیند دادرسی و صدور رای

 جلد اول از این مجموعه فاخر و ارزشمند با موضوع مراجع قضایی و غیرقضایی و‌حدود صلاحیت آنان (ویراست دوم :۹۶۶  صفحه ) پیشتر از سوی انتشارات گنج دانش منتشر شده بود.

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط