همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

9 شهریور 1398
همایش  کانونهای وکلا و وکیل دادگستری (واقعیت های موجود،چالش ها و راهکارها )

همایش کانونهای وکلا و وکیل دادگستری (واقعیت های موجود،چالش ها و راهکارها )

کانون وکلای دادگستری مرکز  برگزار می نماید . 

 کانون وکلای دادگستری مرکز همایش کانونهای وکلا و وکیل دادگستری (واقعیت های موجود،چالش ها و راهکارها )برگزار می نماید .


فراخوان مقاله


موضوعات : 


رابطه متقابل استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل دادگستری
کانون های وکلای دادگستری و واقعیت اشتغال وکلای جوان
کانونهای وکلای دادگستری و نقش آن به عنوان نهاد مدنی
کانون های وکلای دادگستری و راه های تعامل با قوای سه گانه
نهاد قانونگذاری و نقش آن در ارتقای جایگاه وکیل و حفظ حقوق عامه
ضرورتهای اجباری شدن وکالت دادگستری در محاکم و تاثیر آن درکاهش دعاوی ، حفظ حقوق عامه و ایجاد اشتغال برای جوانان


ازعلاقمندان دعوت مي شود مقالات خود را تا تاريخ ۹۸/۷/۱۲ به ايميل روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز به نشاني:


pr.icbar.ir@gmail.com
ارسال نمايند


مقالاتي كه واجد مقايسه هاي تطبيقي و آماری با ديگر كشورها مانند فرانسه ،ژاپن و سایر کشورها باشد امتياز بيشتري در داوري مقالات خواهند داشت.
ضمنا از نويسندگان مقالات برتر طی مراسمي تقدير به عمل مي آيد و مقاله نویسندگان برتر در ويژه نامه همايش درج خواهد شد.

  • منبع : http://www.datikan.com/news