همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 شهریور 1398
نشست علمی هفتگی عدالتی متفاوت بر مبنای قانون اصلاح قانون صدور چک بررسی سیر تحول قانون صدور چک

نشست علمی هفتگی عدالتی متفاوت بر مبنای قانون اصلاح قانون صدور چک بررسی سیر تحول قانون صدور چک

کانون و کلای دادگستری استان قزوین برگزار می نماید . 

داتیکان :  کانون وکلای دادگستری استان قزوین(نشست علمی هفتگی عدالتی متفاوت بر مبنای قانون اصلاح قانون صدور چک بررسی سیر تحول قانون صدور چک)برگزار می نماید .

سخنران:
میرسینا داوری
(وکیل دادگستری)

زمان: یکشنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
ساعت: 12 ظهر
مکان: کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط