همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 شهریور 1398
نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری

نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری

دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می نماید . 

داتیکان : دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان (نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری) برگزار می نماید.

مدرس :
آقای ید اله عسگری
( عضو هیات علمی دانشگاه ، وکیل پایه یک دادگستری ، دادور مرکز داوری اتاق ایران )

زمان : چار شنبه 1398/7/7
ساعت : 9 الی 14

برگزارکننده : دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی اصفهان

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط