مدرسه تابستانی حقوق بین الملل ۱۳۹۸
23 شهریور 1398

مدرسه تابستانی حقوق بین الملل ۱۳۹۸

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه حقوق بین الملل پارس برگزار می نماید .

داتیکان :  موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه حقوق بین الملل پارس (مدرسه تابستانی حقوق بین الملل ۱۳۹۸) برگزار می نماید . 

دوره نخست

درس عمومی:

دکتر سیدباقر میرعباسی:

توسعه حقوق بین‌الملل از طریق فعالیت‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل

دروس اختصاصی:

دکتر عباس کدخدایی: تحولات اتحادیه اروپا در پرتو برگزیت

دکتر سیدقاسم زمانی: پیوند مسوولیت دولت و سازمان‌های بین‌المللی

دکتر سیامک کرم‌زاده: تحولات دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا در پرتو مفهوم مدیریت دعاوی

دکتر سیدحسین سادات میدانی: فهم و شناخت صلاحيت دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين المللي در پرتو رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري

دکتر مسعود علیزاده: جایگاه قواعد حقوق بین‌الملل در نظم حقوقی ایران از دوران مشروطه تا کنون

مکان : موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
گواهی حضور در دوره به شرکت کنندگان اعطا می شود .
شرایط و‌هزینه ی ثبت نام 500هزار تومان
امکان دریافت بورسیه وجود دارد .
زمان : شنبه 23 شهریور الی 27 شهریور 1398
مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس برگزار می‌کنند:

برای مشاهده دروس و اساتید ارائه کننده :

1. توسعه حقوق بین‌الملل از طریق فعالیت‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل
(درس عمومی)
دکتر سیدباقر میرعباسی
استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شنبه 23 تا 27 شهریور ماه 1398
ساعت 9 تا 12

2. تحولات اتحادیه اروپا در پرتو خروج بریتانیا
(درس اختصاصی)
دکتر عباس کدخدایی
استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شنبه 23 شهریور ماه 1398
ساعت 14 تا 17

3. تحولات دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا در پرتو مفهوم مدیریت دعاوی
(درس اختصاصی)
دکتر سیامک‌ کرم‌زاده
نماینده سابق ایران نزد دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده واستادیار حقوق بین‌الملل در دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
یکشنبه 24 شهریور ماه 1398
ساعت 14 تا 17

4. پیوند مسوولیت دولت و سازمان‌های بین‌المللی
(درس اختصاصی)
دکتر سیدقاسم زمانی
استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
ساعت 14 تا 17

5. فهم و شناخت صلاحيت دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين المللي در پرتو رويه قضايي بين‌المللي
(درس اختصاصی)
دکتر سیدحسین سادات میدانی
استادیار حقوق بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل
سه‌شنبه 26 شهریور ماه 1398
ساعت 14 تا 17

6. جایگاه قواعد حقوق بین‌الملل در نظم حقوقی ایران از دوران مشروطه تا کنون
دکتر مسعود علیزاده
استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور
چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398
ساعت 14 تا 17

  • منبع : http://www.datikan.com/news