اطلاعیه برگزاری نخستین جلسه حقوق اداری به زبان انگلیسی با موضوع :«اداره خوب در اتحادیه اروپا»
23 شهریور 1398

اطلاعیه برگزاری نخستین جلسه حقوق اداری به زبان انگلیسی با موضوع :«اداره خوب در اتحادیه اروپا»

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

 داتیکان : خانه اندیشمندان علوم انسانی اطلاعیه برگزاری نخستین جلسه حقوق اداری به زبان انگلیسی با موضوع :«اداره خوب در اتحادیه اروپا»

 

ارائه دهندگان:

محمد جواد حسینی
حسین ملکشاهی

زمان برگزاری : ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان برگزاری : خانه اندیشمندان علوم انسان تالار سعدی
حضور برای علاقمندان آزاد است

  • منبع :