همایش ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی
23 شهریور 1398

همایش ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید . 

داتیکان : خانه اندیشمندان علوم انسانی(ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی) برگزار می نماید .

سخنرانان:

دکتر مسلم آقایی طوق
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ایران)
دکتر قدرت الله رحمانی
(عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکترمحمود صادقی
(عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
(عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
ساعت ۱۸ الی۲۰
خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن حافظ

حضور برای عموم آزاد و رایگان است

  • منبع : http://www.datikan.com/news