کارگاه آموزشی صلح با خود و دیگران (دیگر انسانها و محیط زیست چرا و چگونه ؟ازمنظر روانشناسی ، جامعه شناسی حقوق بشر
25 شهریور 1398

کارگاه آموزشی صلح با خود و دیگران (دیگر انسانها و محیط زیست چرا و چگونه ؟ازمنظر روانشناسی ، جامعه شناسی حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران همزمان با روز بین الملل صلح و همکاری سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران کارگاه آموزشی برگزار می نماید . 

داتیکان : کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران همزمان با روز بین الملل صلح و همکاری سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران کارگاه آموزشی صلح با خود و دیگران (دیگر انسانها و محیط زیست چرا و چگونه ؟ازمنظر روانشناسی ، جامعه شناسی حقوق بشر برگزار می نماید .

با ارائه بحث :
دکتر رضا اسلامی استاد رشته حقوق بشر و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جواد میری استاد رشته جامعه شناسی و عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
دکتر کیاسری استاد روانشناسی و عضو سازمان روانشناسی کشور

ملاحضات :
به شرکت کنندگان در کل زمان کارگاه آموزشی در پایان برنامه گواهی حضور ارائه خواهد شد
ثبت نام جهت حضور در این برنامه طبق بخش آموزش سایت کمیسیون قسمت کارگاه ها انجام می شود . مهلت ثبت نام تا آخر روز کاری 1398/6/28
زمان : شنبه 1398/6/30
ساعت : 14 الی 19
مکان : دفتر مرکز کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

  • منبع : http://www.datikan.com/news