حقوق بین الملل و چالش های فراروی آن در جهان معاصر
25 شهریور 1398

حقوق بین الملل و چالش های فراروی آن در جهان معاصر

مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن به مناسبت سومین سال تاسیس شعبه تهران و به منظور قدردانی از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی برگزار می نماید . 

 

 

 داتیکان : مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن به مناسبت سومین سال تاسیس شعبه تهران و به منظور قدردانی از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی (حقوق بین الملل و چالش های فراروی آن در جهان معاصر) برگزار می نماید . 

باحضور : 

استاد محمدرضا ضیایی بیگدلی

استاد جمشید ممتاز

زمان: شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸- ساعت ۱۷
آدرس: نیاوران-خیابان فیضیه-پلاک ۱۶ -مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است

ظرفیت محدود و اولویت بر اساس زمان ثبت نام است

جهت ثبت نام به وبسایت مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن به آدرس زیر مراجعه نمایید
www.milsc.org

  • منبع : http://www.datikan.com/news