آزمون‌های حقوقی آزمون‌های حقوقی

2 مهر 1398
آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال۱۳۹۸

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال۱۳۹۸

انتشار آگهی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۸ در روز سوم مهرماه  

 متقاضیان محترم آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال۱۳۹۸

  داتیکان : لطفاً اطلاعات مرتبط با آزمون مذکور را صرفاً  از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و سایت رسمی شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری به آدرس www.hcioe.org پیگیری نمایید.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط