تفکیک و افراز در حقوق شهری
2 مهر 1398

تفکیک و افراز در حقوق شهری

انتشارات جنگل منتشر کرد 

 

داتیکان : تفکیک و افراز در حقوق شهری را به قلم امید محمدی انتشارات جنگل  منتشر کرد

 جهت بازدید از سایت انتشارات جنگل جاودانه کلیک کنید 

https://jangal.com/fa/category-product/70806

  • منبع : http://www.datikan.com/news