حقوق بین الملل و چالش های فراروی آن در جهان معاصر
2 مهر 1398

حقوق بین الملل و چالش های فراروی آن در جهان معاصر

مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن به مناسبت سومین سال تاسیس شعبه تهران و  به منظور قدردانی از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی برگزار می نماید .

مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن به مناسبت سومین سال تاسیس شعبه تهران و  به منظور قدردانی از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی(حقوق بین الملل و چالش های فراروی آن در جهان معاصر) برگزار می نماید . 

 

 باحضور:

استاد محمدرضا ضیایی بیگدلی

استاد جمشید ممتاز

زمان: شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸- ساعت ۱۷

آدرس: نیاوران-خیابان فیضیه-پلاک ۱۶ -مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است

 ظرفیت محدود و اولویت بر اساس زمان ثبت نام است

جهت ثبت نام به وبسایت مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن به آدرس زیر مراجعه نمایید

www.milsc.org

  • منبع : http://www.datikan.com/news