فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق بین الملل
7 مهر 1398

فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق بین الملل

فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق بین الملل محیط زیست دانشکده حقوق دانشکاه شهید بهشتی

 

داتیکان : فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق بین الملل محیط زیست دانشکده حقوق دانشکاه شهید بهشتی

 

 مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

مهلت ثبت نام قابل تمدید نیست

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news