نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری
8 مهر 1398

نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری

 دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی گرگان برگزار می نماید . 

 داتیکان :  دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی گرگان  ( نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری )برگزار می نماید.

 مدرس :

دکتر آذین حسیبی

(مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری و داور مرکز داوری اتاق ایران )

 

زمان : پنج شنبه 11/07/ 1398

ساعت : 9 الی 14

  • منبع : http://www.datikan.com/news