نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری
8 مهر 1398

نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری

 دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می نماید .

  دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی اصفهان  ( نشست مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری )برگزار می نماید.

 

مدرس :

آقای یداله عسگری

(عضو هیات علمی دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری ، داور مرکز داوری اتاق ایران )

 

زمان :چهار شنبه 17/07/ 1398

ساعت : 9 الی 14

  • منبع : http://www.datikan.com/news