حقوق کیفری اراضی ملی شده
10 مهر 1398

حقوق کیفری اراضی ملی شده

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .

 

داتیکان حقوق کیفری اراضی ملی شده را به قلم  ابوالقاسم خدادی   انتشارات دادگستر منتشر کرد.

 

چکیده :

در رویه قضایی، شاهد تفاوت دیدگاهها و عملکرد مراجع قضايي در مواجهه با موضوعات حقوق کیفری اراضی ملی شده هستیم. هدف اصلی این کتاب، بررسی مهم‌ترین چالش‌های حقوق کیفری این حوزه و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن‌هاست. ساختار کتاب براساس تنوع چالش‌ها تنظیم می‌شود. در فصل اول با نگاهی نقادانه به سیاست کیفری نگریسته می‌شود و پیشنهاداتی برای اصلاح سیاست کیفری در این‌باره ارائه می‌گردد. همچنین تاریخ ملی‌شدن اراضی و تعریف دقیق آن از دیگر موضوعات این فصل است. در فصل دوم اما حقوق جزایی این جرایم مشتمل بر گونه‌شناسی و بررسی ارکان جرایم علیه اراضی ملی‌شده و قواعد تعدد جرم آمده است. در فصل سوم قلمرو مداخله دادسرا و دولت در این جرایم به عنوان موضوعات مرتبط با حقوق کیفری تحلیل می‌شود. در انتها حقوق دادرسی این جرایم مبنی بر چگونگی طرح دعوی در جرم تصرف عدوانی و قواعد و مسایل متعدد دادرسی در رفع تصرف، اعاده به وضع سابق، خلع ید و قلع بنا و قرار بازداشت مورد مداقله قرار می‌گیرد.

 

انتشارات دادگستر

چاپ: اول  1398

قیمت : 22000 تومان

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir

  • منبع : www.dadgostarpub.ir