سلسله نشست های دانشجویی با موضوی (تحلیل اقتصادی قواعد و اصول مسئولیت مدنی در حقوق ایران)
13 مهر 1398

سلسله نشست های دانشجویی با موضوی (تحلیل اقتصادی قواعد و اصول مسئولیت مدنی در حقوق ایران)

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید 

 دانشگاه شهید بهشتی سلسله نشست های دانشجویی با موضوی (تحلیل اقتصادی قواعد و اصول مسئولیت مدنی در حقوق ایران) برگزار می نماید .

 

با حضور :

 دکتر نادر نوروزی

(معاون ارتباطات و خدمات علمی کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی )

 دکتر طهمورث ابراهیمی

( کتری حقوق خصوصی )

 زمان برگزاری: دوشنبه  15 مهر  1398

ساعت  :16 الی 18

شرکت برای عموم  علاقمندان ازاد می باشد .

مکان برگزاری : تالار سلام کرسی حقوق بشر دانشگاه بهشتی

  • منبع : http://www.datikan.com/news