تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

13 مهر 1398
تفسیر جامع قانون اجرایی احکام مدنی

تفسیر جامع قانون اجرایی احکام مدنی

انتشارات کتاب آوا   منتشر کرد   

داتیکان تفسیر جامع قانون اجرایی احکام مدنی رابه قلم  دکتر مجتبی رودیجانی    انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد. 

 

 نوبت و سال چاپ: 3  - 1398

تعداد صفحه : 394

قیمت : 360000 ریال

نشانی سایت https://www.avabook.com

  • منبع : www.avabook.com