14 مهر 1398

حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان

حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان انتشارات دادگستر  منتشر کرد .   

داتیکان حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان را به قلم   دکتر الهام امین زاده    انتشارات دادگستر منتشر کرد.

   

چکیده :

هر شهروند به لحاظ کرامت ذاتی و اکتسابی خود ، از یک سری حقوق و تکالیف برخوردار است که دولت و کلیه نهاد های مرتبط با مردم مکلف به احترام و تضمین آنها می باشند . همچنین هر شهروند در رابطه با سایر شهروندان و در برابر نهاد های خدمتگزار تکالیفی را بر عهده دارند که می بایست به آنها ملتزم بوده و به آن تکالیف عمل نماید. همه این امور اطلاع از قوانین پشتیبان حقوق شهروندی را می طلبد تا از مشکلات حقوقی ، قضایی و اجتماعی شهروندان پیشگیری به عمل آید. در مجموعه حاضر قوانین پشتیبان حقوق شهروندی احصاء شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته تا با آگاهی از حقوق خود و قوانین پشتیبان آنها بتوانند به حفظ و تضمین این حقوق دست یابند. مراجع مربوط نیز برای پیگیری در صورت نقض حقوق شهروندی معرفی شده اند که امید است با دسترسی به قوانین و مراجع موجود در این مجموعه شهروندان بتوانند در فضایی آرام و با نشاط به تعالی دست یابند.

انتشارات دادگستر

نوبت و سال چاپ دوم  فروردین   1398

قیمت : 12000 تومان

نشانی سایت http://www.dadgostarpub.ir

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

18 تیر 1399
تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

کدخدایی: آیا جامعه بین‌المللی قادر است مانع توسعه‌طلبی و یکجانبه‌گرایی آمریکا باشد؟

18 تیر 1399
کدخدایی: آیا جامعه بین‌المللی قادر است مانع توسعه‌طلبی و یکجانبه‌گرایی آمریکا باشد؟

استخدام 18تیر 1399

18 تیر 1399
استخدام 18تیر 1399

خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

17 تیر 1399
خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

17 تیر 1399
درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

The Corporation, Law and Capitalism

17 تیر 1399
The Corporation, Law and Capitalism

استخدام 17تیر 1399

17 تیر 1399
استخدام 17تیر 1399

سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

16 تیر 1399
سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

16 تیر 1399
اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

Concise Australian Commercial Law

16 تیر 1399
Concise Australian Commercial Law

مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

16 تیر 1399
مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

16 تیر 1399
تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

16 تیر 1399
تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

16 تیر 1399
فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

استخدام 16تیر 1399

16 تیر 1399
استخدام 16تیر 1399

Money, Social Ontology and Law

15 تیر 1399
Money, Social Ontology and Law

از جنگ سرد تا جنگ سایبری

15 تیر 1399
از جنگ سرد تا جنگ سایبری

تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

15 تیر 1399
تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

15 تیر 1399
نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

استخدام 15تیر 1399

15 تیر 1399
استخدام 15تیر 1399