تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

14 مهر 1398
حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان

حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .   

داتیکان حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان را به قلم   دکتر الهام امین زاده    انتشارات دادگستر منتشر کرد.

   

چکیده :

هر شهروند به لحاظ کرامت ذاتی و اکتسابی خود ، از یک سری حقوق و تکالیف برخوردار است که دولت و کلیه نهاد های مرتبط با مردم مکلف به احترام و تضمین آنها می باشند . همچنین هر شهروند در رابطه با سایر شهروندان و در برابر نهاد های خدمتگزار تکالیفی را بر عهده دارند که می بایست به آنها ملتزم بوده و به آن تکالیف عمل نماید. همه این امور اطلاع از قوانین پشتیبان حقوق شهروندی را می طلبد تا از مشکلات حقوقی ، قضایی و اجتماعی شهروندان پیشگیری به عمل آید. در مجموعه حاضر قوانین پشتیبان حقوق شهروندی احصاء شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته تا با آگاهی از حقوق خود و قوانین پشتیبان آنها بتوانند به حفظ و تضمین این حقوق دست یابند. مراجع مربوط نیز برای پیگیری در صورت نقض حقوق شهروندی معرفی شده اند که امید است با دسترسی به قوانین و مراجع موجود در این مجموعه شهروندان بتوانند در فضایی آرام و با نشاط به تعالی دست یابند.

انتشارات دادگستر

نوبت و سال چاپ دوم  فروردین   1398

قیمت : 12000 تومان

نشانی سایت http://www.dadgostarpub.ir

  • منبع : www.dadgostarpub.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32