14 مهر 1398

قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق آب (جلد اول)

قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق آب (جلد اول) انتشارات دادگستر  منتشر کرد     

داتیکان قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق آب (جلد اول) را به قلم دکتر حمید رشیدی انتشارات دادگستر منتشر کرد.

 

 چکیده :

در طی شصت سال گذشته، این نخستین کتابی است که به زبان فارسی منشاء، فلسفه، منابع و قواعد «حق ها/ rights» و «حقوق آب / water law » را در نظام حقوقی ایران با پژوهشی ژرف و بسیط و با شناخت جامع از سوابق تاریخی فقه و حقوق و ادوار قانونگذاری آب از ابتدای آن مورد بررسی و مطالعه قرار داده و تحولات قانونگذاری را چون آیینهای پیش روی خواننده گذاشته است. سپس با نظام حقوقی کنونی مقابله نموده و چهره واقعی حقوق آب را در دو مفهوم «حقها / rights» و «حقوق/ water law» برای برقراری عدالت اجتماعی و حفظ حقهای حقابهداران، پایین دستها، مسائل حکمرانی خوب آب، مسئولیت مدنی دولت، اقتصاد آب، نظام تقسیم و توزیع آب، مقررات کیفری و دهها مسائل دیگر ترسیم کرده است. افزون بر آن، نویسنده به مسائل آبهای مرزی و مشترک و معاهدات بینالمللی و منطقهای نیز پرداخته و باید اذعان کرد که حمید رشیدی، نخستین کسی است که با درک واقعی بحران آب که ناشی از؛ بحران محیطزیست طبیعی جلوة بیرونی بحرانی در روان مردان و زنانی نهفته است، که چون از «آسمان» به خاطر «زمین» روی تافتهاند؛ تحت عنوان توسعه در آستانة تخریب زمین قرار گرفتهاند، بخوبی ترسیم نموده و به مسائل کلیدی جهت حل و مسائل آن پرداخته است. بطوری که هم اکنون مورد توجه دانشگاهیان برای تدریس «حقوق آب» قرار گرفته است.

انتشارات دادگستر

نوبت و سال چاپ چهارم 1398

قیمت : 75000 تومان

نشانی سایت http://www.dadgostarpub.ir

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

سفر رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به استان کرمان

15 مرداد 1399
سفر رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به استان کرمان

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

استخدام 15 مرداد 1399

15 مرداد 1399
استخدام 15 مرداد 1399

Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

14 مرداد 1399
Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

14 مرداد 1399
کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

دعوت از مراکز علمی و تحقیقاتی برای کمک به حل مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور

14 مرداد 1399
دعوت از مراکز علمی و تحقیقاتی برای کمک به حل مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور

Green Criminology and Green Theories of Justice 

14 مرداد 1399
Green Criminology and Green Theories of Justice 

لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

14 مرداد 1399
لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

استخدام 14 مرداد 1399

14 مرداد 1399
استخدام 14 مرداد 1399

هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

13 مرداد 1399
هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

13 مرداد 1399
به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

تشکیل اکیپ نظارت بر بازار با دستور دادستان فیروزکوه

13 مرداد 1399
تشکیل اکیپ نظارت بر بازار با دستور دادستان فیروزکوه

استخدام 13 مرداد 1399

13 مرداد 1399
استخدام 13 مرداد 1399

مقصودی: قوه قضاییه به موضوع کوه دماوند رسیدگی کند

12 مرداد 1399
مقصودی: قوه قضاییه به موضوع کوه دماوند رسیدگی کند

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

12 مرداد 1399
?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

12 مرداد 1399
نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه نظارت بر نمایندگان نمی‌دهد

12 مرداد 1399
اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه نظارت بر نمایندگان نمی‌دهد

استخدام 12  مرداد 1399

12 مرداد 1399
استخدام 12  مرداد 1399