کارگاه رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه
15 مهر 1398

کارگاه رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه

معاونت های پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

 داتیکان :عاونت های پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی (کارگاه رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه) برگزار می نماید .

 

با حضور:

Professor Reymond

(استاد افتخاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت)

VIDEO CONFERENCE

 زمان برگزاری : سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸

ساعت:  ۱۱ لغایت ۱۳

  مکان برگزاری : دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی-تالار آزادی

 برگزار کنندگان :معاونت های پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی

 دانشجویان و علاقمندان محترم جهت ثبت نام در دوره لطفاً نام و نام خانوادگی خود را به شناسه ادمین به  بآدرس زیر ارسال فرمایید.

nonamahmoudi@

شرکت برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان می‌باشد

  • منبع : http://www.datikan.com/news