فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق دریاها
15 مهر 1398

فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق دریاها

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار  می نماید . 

داتیکان :  دانشکده حقوق  دانشگاه شهید بهشتی فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق دریاها برگزار می نماید . 

مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ایمیلsalehikiarash.ks@gmail.com

  • منبع : http://www.datikan.com/news