فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق فضا
15 مهر 1398

فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق فضا

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

 داتیکان : دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق فضا برگزار می نماید . 

مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

 ایمیل : alyari.yas@gmail.com

  • منبع : http://www.datikan.com/news