همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

15 مهر 1398
فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق فضا

فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق فضا

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

 داتیکان : دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فراخوان عضویت در تیم موت کورت حقوق فضا برگزار می نماید . 

مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

 ایمیل : alyari.yas@gmail.com

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط

جرم شناسی جرایم دولتی و غفلت جرم شناسی

19 تیر 1395
جرم شناسی جرایم دولتی و غفلت جرم شناسی

برگزاری نشست؛ بررسی کودک آزاری با رویکرد آزارهای جنسی

3 آبان 1395
برگزاری نشست؛ بررسی کودک آزاری با رویکرد آزارهای جنسی

سلسله نشست های تازه علوم جنایی « نشست نود و سوم : جامعه شناسی مجازات در نظرگاه دورکیم ، وبر و مارکس »

16 بهمن 1395
سلسله نشست های تازه علوم جنایی « نشست نود و سوم : جامعه شناسی مجازات در نظرگاه دورکیم ، وبر و مارکس »

نشست تحولات بزه دیده شناسی در نظام حقوقی فرانسه

21 فروردین 1396
نشست تحولات بزه دیده شناسی در نظام حقوقی فرانسه

نشست علمی اساسی سازی حقوق کیفری

2 اردیبهشت 1396
نشست علمی اساسی سازی حقوق کیفری

سلسله نشست های تازه های علوم جنایی نشست نود و پنجم چالش عنوان و موضوع اتهام در فرآيند دادرسي كيفري ايران

23 اردیبهشت 1396
سلسله نشست های تازه های علوم جنایی نشست نود و پنجم چالش عنوان و موضوع اتهام در فرآيند دادرسي كيفري ايران

نخستین جلسه تحلیل موضوعی آرای قضایی دیوان عدالت اداری

12 آبان 1397
نخستین جلسه تحلیل موضوعی آرای قضایی دیوان عدالت اداری

نظام حقوقی دریای خزر در پی تحولات ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

27 آبان 1397
نظام حقوقی دریای خزر در پی تحولات  ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

نشستی با موضوع دادگاه نورنبرگ (نمایش فیلم و سخنرانی)

5 آذر 1397
نشستی با موضوع دادگاه نورنبرگ (نمایش فیلم و سخنرانی)

نشست «نسبت مسؤولیت کیفری و رکن روانی جرم»

10 آذر 1397
نشست «نسبت مسؤولیت کیفری و رکن روانی جرم»

نخستین همایش ملی بایسته های بازنگری در قانون اساسی ایران، برای یک قانون اساسی شایسته تر

17 آذر 1397
نخستین همایش ملی بایسته های بازنگری در قانون اساسی ایران، برای یک قانون اساسی شایسته تر

نشستی با موضوع «حقوق سیاسی زنان در دستیابی به مناصب سیاسی »

24 آذر 1397
نشستی با موضوع «حقوق سیاسی زنان در دستیابی به مناصب سیاسی »