همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

15 مهر 1398
کارگاه های آموزشی مسابقات موت کورت استان اصفهان با محوریت قتل

کارگاه های آموزشی مسابقات موت کورت استان اصفهان با محوریت قتل

موت کورت چتردانش با همکاری دانشگاه های استان اصفهان برگزار می نماید .

داتیکان : موت کورت چتردانش با همکاری دانشگاه های استان اصفهان  (کارگاه های آموزشی مسابقات موت کورت استان اصفهان با محوریت قتل) برگزار مینماید:

 

 

*کارگاه نخست :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ۱۷ مهرماه

*کارگاه دوم :

مدرسین :

محمدسجادلطفی

(مسوول موت کورت چتردانش)

فرزاد لطفی

(پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی)

 ۲۸ آبان ماه ۹۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط