همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

15 مهر 1398
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

داتیکان : دانشگاه شهید بهشتی نشست تخصصی (لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها) برگزار می نماید .

 

با حضور :

دکتر حسین میر محمد صادقی

(رئیس کرسی حقوق بشر ، صلح و دموگراسی یونسکو )

شهیندوخت مولاوردی

( دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان )

مدیر نشست :

شهناز سجادی

(قائم مقام دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان )

سخنرانان :

دکتر علی اسلامی پناه

( استاد دانشگاه و وکیل دادگستری  )

دکتر مهرشاد شبابی

(استاد دانشگاه و پزوهشگر امور خانواده و زنان )

فریده طه

(وکیل دادگستری )

مرضیه قاسم پور

( وکیل دادگستری و پژوهشگر امور زنان )

دکتر سید علی کاظمی

( مدیر کل بهبود روش ها و فرآیندهای قوه قضاییه )

دکتر هما گرمارودی

(استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

محبی

( رئیس کانون زنان حقوقدان (سورا ) و وکیل دادگستری )

   زمان : سه شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸

ساعت :  ۱۶ الی ۱۹

 تالار سلام کرسی حقوق بشر دانشگاه  بهشتی

  • منبع : http://www.datikan.com/news