همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 مهر 1398
کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از میانجیگری(کنوانسیون سنگاپور)

کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از میانجیگری(کنوانسیون سنگاپور)

دانشگاه تربیت  مدرس برگزار می نماید . 

 داتیکان : دانشگاه تربیت  مدرس کنفرانس تخصصی با موضوع کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از میانجیگری(کنوانسیون سنگاپور) برگزار می نماید .

 

*محورهای کنفرانس :

۱-زیر ساخت ها و رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور در نظام حقوقی ایران

۲-جایگاه حقوقی موافقت نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری

۳-فرصت ها و چالش های کنوانسیون سنگاپور

 

زمان  : سه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸

 ساعت :  ۸ الی ۱۸

 مکان برگزاری :دانشگاه تربیت مدرس- سالن چمران

  • منبع : http://www.datikan.com/news