همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 مهر 1398
نشست  بررسی مقررات به کارگیری سلاح گرم در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق انگلستان)

نشست بررسی مقررات به کارگیری سلاح گرم در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق انگلستان)

دانشکده حقوق  دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید .

  داتیکان : دانشکده حقوق  دانشگاه شهید بهشتی  سلسله نشست های تازه های علوم جنایی یک صدو هفتم نشست  بررسی مقررات به کارگیری سلاح گرم در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق انگلستان) برگزار می نماید .

 

ارائه کننده :

دکتر افشین  عبداللهی

 سه شنبه۲۱ مهر ۹۸

 ساعت : ۱۶:۳۰

مکان:دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده حقوق -تالار آزادی

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط