داوری بین المللی در نظام حقوق ایران
16 مهر 1398

داوری بین المللی در نظام حقوق ایران

انتشارات مجد منتشر کرد 

 

داتیکان داوری بین المللی در نظام حقوق ایران را به قلم دکتر مهدی حدادی  انتشارات مجد منتشر کرد.

 

 چکیده :

 

1-    تعریف داوری

2-    انواع داوری

3-    داوری سازمانی در حقوق ایران

4-    مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

5-    شرح قانون داوری تجاری بین المللی ایران

6-    امتیاز داوری برای تجارت بین الملل

7-    شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران

8-    رویکرد کشور ها به شناسایی و اجرای رای داوری خارجی

9-    نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران

انتشارات مجد  

نوبت و سال چاپ اول    1398

قیمت :  300000  ریال

نشانی سایت http://www.majdlaw.ir

 

 

 

  • منبع : http://www.majdlaw.ir