تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

16 مهر 1398
اصول و موازین حقوقی حاکم بر کاریرد سلاح

اصول و موازین حقوقی حاکم بر کاریرد سلاح

انتشارات مجد   منتشر کرد .   

داتیکان اصول و موازین حقوقی حاکم بر کاریرد سلاح را به قلم دکتر ابراهیم رجبی تاج امیر   انتشارات مجد منتشر کرد.

 

 چکیده :

 1-    سلاح و انواع ان

2-    موارد تیر اندازی توسط ماموران

3-    موارد مربوط به دفاع

4-    موارد مربوط به حفاظت

5-    موارد به کارگیری سلاح به هدف برقراری نظم

6-    به کارگیری سلاح در راهپیمایی

7-    به کار گیری سلاح در جهت متوقف نمودن وسایل نقلیه

8-    موارد و مسئولیت های اشخاص حامل سلاح

9-    پیامد های حقوقی تیر اندازی

انتشارات مجد  

نوبت و سال چاپ اول    1398

قیمت 310000  ریال

نشانی سایت http://www.majdlaw.ir

 

 

 

  • منبع : http://www.majdlaw.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط