کارگاه متن خوانی حقوق بشر (به زبان انگلیسی)
20 مهر 1398

کارگاه متن خوانی حقوق بشر (به زبان انگلیسی)

دانشگاه امام صادق برگزار می نماید . 

داتیکان : دانشگاه امام صادق کارگاه متن خوانی حقوق بشر (به زبان انگلیسی) برگزار می نماید .

 

گام اول:مفاهیم و مولفه های اصلی حقوق بشر (۱۰ جلسه)

مدرس:جناب آقای ربیع زاده

 (دانشجوی دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق بشر)

 بامحوریت کتاب:

Text and Materials on International Human Rights

 مهلت ثبت نام:۵ آبان ۹۸

مکان:دانشگاه امام صادق

برای ثبت نام اولیه و کسب اطلاعات بیشتر باشماره های زیر تماس حاصل نمایید .

7891165  -0903

 

ویژه دانشجویان سراسر کشور (برادران)

همراه با اعطای گواهی معتبر

  • منبع : http://www.datikan.com/news