تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

20 مهر 1398
جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي و اجتماعی کشور

جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي و اجتماعی کشور

انتشارات مجد منتشر کر د  

داتیکان : جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي و اجتماعی کشور را به قلم دکتر مهدي سلیمی انتشارات مجد منتشر کرد .

 

چکیده :

 1-جرایم علیه امنیت کشور مستوجب حد

2- جرایم علیه امنیت کشور مستوجب تعزیر

3- جرایم علیه نظم اقتصادی کشور

4- پول تقلبی

5- ریا و احتکار

6- جرایم علیه نظم اجتماعی

 7- جعل و تزویر و سوء استفاده از سند مجعول

8 – رشا و ارتشاء

9 – مجازات و لواحق آن

 

انتشارات مجد

نوبت چاپ و سال : اول 1398

قیمت : 180000 ریال

نشانی سایت http://www.majdlaw.ir

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط